Правила обробки персональних даних

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних компанією «Гранд Персона». 
 
Компанія «Гранд Персона» вважає найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю. 
 
Політика Компанії «Гранд Персона» щодо обробки персональних даних застосовується до всієї інформації, яку Компанія «Гранд Персона» може отримати про відвідувачів веб-сайту https://grandpersona.ua та додатку "Гранд Персона". Збір та обробка включає збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених даних, а саме: прізвища, ім’я та по батькові, електронної пошти, номера телефону, ідентифікаційного номера, місця фактичного проживання, місця геолокації, місця проживання за державною реєстрацією, даних паспорта (номер, серія, ким і коли виданий). 
 
Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; відправки смс, повідомлень; збір даних для доставки користувачеві замовлених товарів. 
 
Також Компанія «Гранд Персона» має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. 
 
Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту. 
 
Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем на сайті та у додатку.
 
Компанія «Гранд Персона» обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://grandpersona.ua та у додатку "Гранд Персона". Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Компанії «Гранд Персона», Користувач висловлює свою згоду з цією політикою. 
 
Безпека персональних даних, які обробляються Компанією «Гранд Персона», забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних. 
 
Компанія «Гранд Персона» забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 
 У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Компанією «Гранд Персона». Політика діє безстроково до заміни її новою версією.